Hvorfor Vallvi?

En forretningsutviklingspartner for teknologieiere.

 • Tilpass teknologi til behov i markedet.
 • Gjennomføre de første salg, innsalg av 'Proof of Concept'- og pilotprosjekter
 • Gjennomføring av Proof of Concept- og pilotprosjekter med kunder
 • Utvikle produktstrategi
 • Planlegge og gjennomføre kommersiell introduksjon
 • Ledelse i tidlig kommersiell fase

Forbered kommersiell utrulling og innhenting av kapital

 • Differensier produktet ditt fra konkurrentene
 • Gå fra å ha en ny teknologi til å tilby en reell løsning på et problem
 • Utvikle og verifisere verdiforslag (value propositions)
 • Planlegg og gjennomfør finansiering gjennom virkemiddelapparatet

Styrk 'impact' av dine forskningsresultater

 • Etablering og utvikling av samarbeid med industriaktører
 • Effektiv ledelse av samarbeidsprosjekter mellom akademiske partnere og industri.
 • Utvikle FOU-prosjektideer til sterke prosjektsøknader, inkludert partnersammensetning. Nasjonale- og EU-program.
 • Verifisere forskning med samfunnsbehov og industri